Menu
Královský hrad Radyně

Sbírka - Karlova koruna

Veřejná sbírka

Karlova koruna

U příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV., Otce vlasti, vyhlásilo město Starý Plzenec veřejnou sbírku, jejímž předmětem je zhotovení repliky Svatováclavské koruny, kterou nechal původně vyrobit Karel IV.


Přispívat lze:
  • vkladem na transparentní bankovní účet č. 6096090369/0800
  • zakoupením žetonu v Centru služeb pro turisty a jeho vhozením do modelu hradu Radyně
  • vkladem do zapečetěné pokladničky umístěné v K – Centru

 

 

Předem děkujeme za Váš příspěvek

město Starý Plzenec