Menu
Královský hrad Radyně

Naučná stezka

Naučná staroplzenecká stezka

 

Naucna stezkaMísto: Starý Plzenec – Sedlec – Starý Plzenec
Délka naučné stezky: 10 km
Počet zastavení: 9
Realizátor: Město Starý Plzenec
Turisticky náročnější – členitý reliéf
Stezka byla vybudována v roce 1976 u příležitosti 1000. výročí první písemné zprávy o tomto hradišti
 
Naučná stezka provádí okruhem po všech významných historických, kulturních, architektonických a přírodních památkách ve městě. Začátek i konec NS je na náměstí ve Starém Plzenci u kostela sv. Jana Křtitele. Na trase dlouhé 10 km je 10 tématických zastávek. Doba pro pěší turistiku je cca 3 hodiny (bez započtení zastávek) v lehkém, ale výškově členitém terénu.
 
Vyjdeme z náměstí ve Starém Plzenci a postupně navštívíme následující zastávky: Starý Plzenec - památky města. Nejvýznamnější historickou památkou a rozhledovým místem je bezesporu rotunda sv. Petra a Pavla na severním předměstí – Malé Straně - Starého Plzence. Nejstarší a nejzachovalejší stavební památkou na území západních Čech z roku 976 (předrománské období) je otonská rotunda o průměru 6,5 m z otesaných křemencových kvádrů. Nedaleko od rotundy i základy kostela sv. Vavřince a základy kostela sv. Kříže. Na vrcholu kopce Hůrka je býv. hradiště (Stará Plzeň) z doby osídlování západních Čech slovanskými kmeny. Černá stráň - chráněné naleziště zkamenělin. Chráněná technická památka – kychta vysoké pece býv. Sedleckých železáren, kolébky Škodových závodů. Dnes sídlí v areálu závodu společnost SERW Sedlec. Starý rybník v Sedlci - přírodní památka.
 
Nejvýše položeným bodem na trase NS a zároveň dominantou Plzeňska je královský hrad Radyně. Hrad je přístupný včetně vyhlídkové plošiny s kruhovým rozhledem.Andrejšky– přírodní památka - chráněný přírodní výtvor na ploše 2,0152 ha – seskupení bizardních buližníkových suků na úbočí Radyně.